Site Overlay

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení přátelé, organizace CZEPA – Česká asociace paraplegiků, IČ: 00473146, se sídlem Dygrýnova 8, 198 00 Praha 14 – Černý most je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Michaela Matěková.

Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“, a to dle Článku 6, bod 1. písm. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně dle písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany a další související legislativou.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zlepšování našich služeb.

Zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle Článku 9., bod 2. h) kdy je zpracování nezbytné pro účely mj. poskytování sociální péče nebo řízení systémů a služeb sociální péče. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. 

V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám:

Při návštěvě webu se jedná o WordPress, Catch Internet Pvt. Ltd a Google Analytics.

Pokud navíc nakoupíte na našem eshopu, Vaše údaje předáváme společnosti ABRA Flexi s.r.o., která provozuje účetní program Flexibee a společnosti Automattic, která provozuje WooCommerce.

V případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru, předáváme Váš kontakt také společnosti Ecomail.cz s.r.o.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, pokud se zpracování provádí automatizovaně, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.